داستان اولین تجارت الکترونیک انجام شده روی کره خاکی!
آیا ایده ای درباره اولین تجارت الکترونیک انجام شده روی کره خاکی دارید؟

به نقل قول از بخش تکنولوژی سایت www.Answers.com اولین تجارت الکترونیک در سال 1886 (اکنون در سال 2008 میلادی به سر میبریم...) توسط یک اپراتور تلگراف انجام شده است و در طی آن ایشان حمل و نقل یک محموله ساعت را که توسط یک جواهر فروش محلی در مقصد، مردود اعلام شده بود را میبایستی متوقف میکرد ولی ایشان کل محموله را خریداری کرده و به سایر اپراتورها و کارکنان راه آهن -از طریق خطوط تلگراف - به فروش میرساند.
ظرف چند ماه، ایشان به قدری پولدار میگردند که از کار و شغل خود (کارمندی) استعفا داده و برای خودش یک فروشگاه باز میکند.

نام این مرد جوان آن روزگار ریچارد سیرز (Richard Sears) بود و شرکت ایشان بعدها به سیرز ریوبوک (Sears Reobuck) تبدیل شده است.

بعد التحریر: آیا وقت آن نشده است که نسبت به الکترونیکی کردن فعالیتهای تجاری خود اقدام کنیم؟

متن تحقیق از: رحمان رحمانی