نامه سرگشاده به کلیه سازمانهای دولتی و بانکها

کلیه ادارات، سازمانهای دولتی و بانکها
موضوع: درخواست ارائه شماره سریال خرید نرم افزار به عنوان مشخصات فنی

با سلام
احتراماً، همانطور که مستحضر هستید در همه جای دنیا پیشرفت صنعت نرم افزار در گرو حمایت از حقوق پدید آورندگان محصولات نرم افزاری و اجرای قانون حق نشر (Copy Right) میباشد. لذا همانند سایر کشورها، متولی این امر در کشور عزیز ما ایران شورای محترم عالی انفورماتیک، تنها مرجع رسمی شناسایی و ثبت محصولات نرم افزاری است. اما هرگز طی مراحل ثبت قانونی یک نرم افزار نمیتواند ضامن اجرایی مطمئنی برای حمایت از پدید آورندگان و مالکین نرم افزار ها باشد.
به طور مثال کلیه شرکتهای ساختمانی در کشور ایتالیا موظف هستند به ضمیمه نقشه های ساختمانی تهیه شده ، شماره سریال نرم افزار خریداری شده AutoCAD خود را نیز ارائه دهند و این شماره سریال در کلیه مدارک و مشخصات فنی ساختمان مورد نظر ثبت میگردد. بدیهی است در چنین شرایطی هیچ نسخه ای از نرم افزار مذکور به صورت غیر قانونی مورد استفاده تجاری قرار نخواهد گرفت.
حال از آنجایی که مجموعه محترم کلیه سازمانها، ادارات دولتی و بانکها به عنوان یک دروازه (Gateway) خرید نرم افزار عمل مینماید ، میتواند – تنها با الزامی کردن ارائه شماره سریال محصول نرم افزاری خریداری شده به واحدهای بازرسی خود - نقش با اهمیت فرهنگ سازی و حمایتی خود را از تولید کنندگان محصولات نرم افزاری (خصوصا متن باز Open Source ) ایفا نماید.
پیشنهاد:
از آنجایی که شورای محترم عالی انفورماتیک شماره شناسایی های خود را در قالب یک عدد 6 رقمی صادر مینماید، شماره سریال نرم افزاری میتواند به صورت دنباله ای از شماره شناسایی فوق پرسیده شود. به طور مثال: نرم افزار Naroun ADSL-Tools دارای شماره شناسایی: 102741 میتواند شماره سریال 17-102741 را به عنوان هفدهمین نسخه فروخته شده ارائه نماید.

پیشتر از مساعدتی که میفرمایید سپاسگذاریم

با تجدید احترام
حمیدرضا نورصالحی
سرپرست