دستیابی به رمز تلفنبانک با مدار مجتمع MT8870DE

فرض کنید در یک ساختمان تجاری، شرکتی فعالیت میکند که معمولا تبادلات مالی خود را از طریق تلفنبانک انجام میدهد. بنابراین این امکان برای هر فرد آشنا با سیگنالهای مخابراتی وجود دارد تا با طراحی یک مدار ساده با مدار مجتمع MT8870DE اقدام به TONE Decoding نماید.
مدار مجتمع (IC) فوق با استفاده از یک کانال ورودی سیگنال TONE را دریافت مینماید و خروجی باینری 4 بیتی را تولید مینماید. شما برای تست نحوه عملکرد میتوانید از یک قطعه 7-Segment به همراه مدار مجتمع 7447 جهت نمایش کلید عددی فشرده شده توسط مشتری بانک در صفحه کلید تلفن استفاده نمایید.

از آنجایی که اغلب مدارات Ring Detector به سیستم CID مجهز نمیباشند لذا با هر مبدا تماسی ارتباط برقرار میکنند. بنابر این کافیست مدار ساده فوق را در سر راه جعبه تقسیم یا حتی کافوی مخابراتی قرار داد و به راحتی اقدام به استخراج کلیه سیگنالهای Dual Tone انتقالی از خطوط تلفن کاربر مورد نظر نمود.

با توجه به مقدمه فوق، مداری توسط تیم MixofTix Developers Network در حال طراحی و ساخت است که به راحتی میتواند تکنیک OTP را در قالب سیستم احراز هویت تلفنبانک پیاده سازی نماید.

انتظار میرود مدار اولیه این طرح امنیتی در تابستان 87 مورد آزمایش قرار گیرد.

Bug Report و طراحی از: حمیدرضا نورصالحی