فروش متن باز (Open Source) نرم افزار Naroun ADSL-Tools

بسیاری از شرکتهای ISP سرویس دهنده با ابزارهای ساده ای همچون Excel یا بانک های اطلاعاتی Desktop اقدام به مدیریت منابع مشتریان ADSL مینمایند و البته اغلب شرکتهای PAP در کنترل نمایندگیهای خود همچنان دارای یک سیستم یکپارچه نیستند.
در مواردی نیز دیده شده است که کاربران فریب آگهی های افراد سود جو - که خود را نماینده یک شرکت PAP معرفی کرده اند - را خورده و مبالغی را به حساب ایشان واریز نموده اند ولی خدمات مورد نظر خود را بدست نیاورده اند.
در این میان ، مطابق نیاز بازار تیم نرم افزاری MixofTix Developers Network اقدام به طراحی مجموعه نرم افزاری قدرتمندی نموده است که بواسطه آن کلیه عملیات مرتبط با ارائه خدمات ADSL مدلسازی و به صورت Work Flow های تحت وب پیاده سازی شده است. کاربران عمومی این سیستم به 6 گروه : مشتریان، اپراتور ها (امور مشترکین و فروش)، اپراتورها (واحد فنی در محل شرکت)، اپراتورها (واحد فنی سیار)، سرپرست و شرکت PAP با شرح وظایف مربوطه، تقسیم بندی میگردند.
از جمله خصوصیات بارز این نرم افزار، فروش آن به صورت متن باز Open Source میباشد که قدرت عملکرد آنرا برای خریدار به صورت نامحدودی افزایش میدهد به نحوی که شرکت خریدار میتواند طراحی ظاهری و نحوه عملکرد این نرم افزار را به صورت سفارشی – با حمایت تیم فنی خود – تغییر داده و نسبت به گسترش آن اقدام نماید و همچنین اجازه فروش آنرا پس از کسب توافق کتبی این تیم نرم افزاری دارد.
لازم به ذکر است که این نرم افزار در دو ویرایش ISP و PAP تهیه شده است و پیشتر در شورای محترم عالی انفورماتیک به نام این تیم نرم افزاری به ثبت رسیده است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش نرم افزار به فروشگاه آنلاین MixShop مراجعه فرمایید.

آنالیز سیستم و کد نویسی از: حمیدرضا نورصالحی