خانه . پشتیبانی . دانلود . درباره ما . تماس با ما
      کنترل صحت خرید شماره سریال محصولات MixofTix Developers Network توافقنامه

 *- نام دامنه: pap.asiatech.ir
 *- شماره سریال محصول: 102741-24
 *- نام محصول: Naroun ADSL-Tools
 *- نام رابط فنی: AsiaTech Co
 *- مشخصات تماس رابط فنی: info {AT} asiatech {DOT} ir
 *- تاریخ ثبت: 1/28/2011
این محصول نرم افزاری به صورت معتبر خریداری شده است *- نام دامنه: pap.asiatech.ir
 *- شماره سریال محصول: 102741-25
 *- نام محصول: Naroun ADSL-Tools
 *- نام رابط فنی: AsiaTech Co
 *- مشخصات تماس رابط فنی: info {AT} asiatech {DOT} ir
 *- تاریخ ثبت: 1/29/2011
این محصول نرم افزاری به صورت معتبر خریداری شده است-- راهنمای صفحه --
بازدید كننده گرامی،
شما در این صفحه میتوانید از اعتبار یک شماره سریال نرم افزاری اطمینان حاصل فرمایید.
توجه:
از آنجایی که کلیه مشخصات فنی نرم افزارهای تولیدی تیم ما در شورای عالی انفورماتیک به ثبت میرسد اعلام میدارد که، کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزارها در اختیار این تیم نرم افزاری بوده و خرید و فروش آن به هر نحوی - بدون اطلاع این تیم نرم افزاری - جرم محسوب میگردد. خواهشمند است در صورت مشاهده موارد تخلف، به ما اطلاع دهید.

© 2004-2020   Powered By: MixofTix Developers Network .All rights reserved